โครงการเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก
 
 
เหมืองแร่สีเขียว
 
การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่
 
โครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่
ข่าวเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining News)

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่เขียวได้เข้าตรวจประเมิน
สถานประกอบการที่เข้ารับการคัดเลือกใน ปี 2558 ซึ่งในปี 2558
มีสถานประกอบการ จำนวน รายที่เข้ารับการประเมิน

New

 


กำหนดการตรวจประเมินเหมืองแร่สีเขียว
ประจำปี ๒๕๕๘
New

 

 


การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว ครั้งที่ 1/2558New

โดย เลขานุการ นายศิริพงษ์ พรพิพัฒน์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรม การพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว และนายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 พฤาภาคม 2558 ณ เวลา 09.30 - 14.30
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

 

อ่านต่อคลิกที่นี่คู่มือเหมืองแร่สีเขียวNew

 

อ่านคู่มือคลิกที่นี่


รวมข่าวสาร - สาระน่ารู้

up ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว ครั้งที่ 1/2558 
up กำหนดการตรวจประเมินเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2558
up พันธุ์ไม้กับการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ 
up พืชคลุมดินที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
* กรมควบคุมมลพิษ * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554 : 44526


 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400