โครงการเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้าหลัก
 
 

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญชวนประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการ ปลูกต้นไม้ จำนวน 9,979 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 — 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนิน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการ มีส่วนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ครั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ สามพัน องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง รวมทั้งครู นักเรียน และประชาชนทั้ง 3 ตำบล ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 9,979 ต้น ในพื้นที่ สถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ โดยพิธีเปิดงานมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 — 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ตำบล หนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับเกียรติจาก นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและปลูกต้นไม้ร่วมกัน

สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ผู้ประกอบการจัดเจ้าหน้าที่คอยหมั่นดูแลสภาพต้นไม้ให้สามารถเติบโต และ ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตายเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ผู้ดูแลรักษาความเป็นธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป


 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400